Która jakość produktu jest odpowiednia dla danego zastosowania?

Która jakość produktu jest odpowiednia dla danego zastosowania?

Standardowo, nasza kolekcja floors@home jest przeznaczona zarówno do intensywnego użytkowania w domu, jak i do intensywnego użytkowania w sektorze kontraktowym. Kolekcja floors@work, z drugiej strony, jest odpowiednia do intensywnego użytkowania w sektorze kontraktowym. Zasadniczo jednak, każda jakość może być oczywiście stosowana w dowolnym obszarze z wynikającymi z tego konsekwencjami w zakresie cyklu życia i wymagań dotyczących konserwacji. Dlatego w razie potrzeby możemy wyłączyć gwarancję.

Dlaczego mimo fabrycznej powłoki poliuretanowej zalecacie Państwo wstępną konserwację?

Dlaczego mimo fabrycznej powłoki poliuretanowej zalecacie Państwo wstępną konserwację?

Ponieważ powłoka PU nałożona w fabryce jest znacznie cieńsza niż nałożona później powłoka ochronna, bardzo zalecana jest wstępna pielęgnacja, zwłaszcza w sektorze nieruchomości komercyjnych, aby uniknąć późniejszych reklamacji. Ponadto w pielęgnacji wstępnej można uwzględnić indywidualne zastosowanie obiektu za pomocą odpowiednich dodatków, na przykład w celu uniknięcia przebarwień w salonach fryzjerskich lub gabinetach lekarskich. Aby uzyskać poradę, jaka pielęgnacja jest zalecana w Państwa przypadku, prosimy skorzystać z naszego formularza kontaktowego lub skontaktować się z naszym technologiem aplikacji.

Dodatkową warstwę uszczelniającą można zastosować również w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych, aby uzyskać tak zwaną "warstwę ofiarną". Dodatkowo jeszcze bardziej poprawiają się właściwości w zakresie łatwości czyszczenia i przyczepności brudu. Wystarczy skontaktować się ze specjalistą od podłóg, aby dowiedzieć się, jakie opcje mają sens w sektorze prywatnym. Oczywiście chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Jakich środków czyszczących mogę używać do waszych wykładzin?

Jakich środków czyszczących mogę używać do waszych wykładzin?

Do optymalnej pielęgnacji polecamy do bieżącego czyszczenia środek czyszczący PU firmy Dr. Schutz, który można nabyć w specjalistycznych punktach sprzedaży i należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi.

Moja podłoga jest bardzo zniszczona w jednym miejscu. Co mogę zrobić?

Moja podłoga jest bardzo zniszczona w jednym miejscu. Co mogę zrobić?

O ile uszkodzenie dotyczy tylko górnej warstwy, może być możliwe naprawienie sytuacji za pomocą nowego zabiegu. Jeśli uszkodzenia sięgają głębiej, możliwe jest zlecenie instalatorowi usunięcia i wymiany poszczególnych desek lub płytek za pomocą specjalnych narzędzi. Prosimy o kontakt z odpowiednim specjalistą, aby po ocenie uszkodzeń mógł on omówić z Państwem konieczne działania.

W jaki sposób przetwarzane są wykładziny podłogowe?

W jaki sposób przetwarzane są wykładziny podłogowe?

Wykładziny podłogowe firmy PROJECT FLOORS nie są produktem z marketu dla majsterkowiczów. Dla uzyskania idealnego efektu kluczowe jest dobre przygotowanie podłoża, a w przypadku produktów, które nie leżą luźno, przede wszystkim prawidłowa przyczepność. W zależności od stanu podłoża może być konieczne użycie masy wyrównującej (wypełniającej), aby uzyskać równą powierzchnię bez wgnieceń i dziur. W przeciwnym razie byłyby one widoczne na powierzchni w pokryciu.

Należy zasięgnąć porady specjalisty na miejscu. Istniejące stare pokrycie, jak np. dachówki, nie musi być koniecznie usuwane. Na życzenie chętnie podamy Państwu dane kontaktowe jednego z naszych partnerów w Państwa okolicy.

Czy wykładziny PCV są szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci?

Czy wykładziny PCV są szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla dzieci?

Nasze wykładziny podłogowe są regularnie badane pod kątem zawartości zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie i emisje (patrz również punkt menu "Klimat w pomieszczeniach") i wykazują wartości znacznie poniżej dopuszczalnych prawem limitów. Ponadto nasz zakład produkcyjny posiada certyfikaty ISO 9001 i 14001, co oznacza między innymi, że do produkcji nie są wykorzystywane tworzywa sztuczne z recyklingu niewiadomego pochodzenia, lecz wyłącznie granulaty o doskonale identyfikowalnym składzie. Użytkowanie naszych wykładzin podłogowych nie może być zatem w żaden sposób uznane za szkodliwe dla zdrowia.

Czym są ftalany lub plastyfikatory i czy są one obecne w Twoich podłogach?

Czym są ftalany lub plastyfikatory i czy są one obecne w Twoich podłogach?

Pierwotnie PVC jest twardym tworzywem sztucznym, które musi być najpierw zmiękczone i uelastycznione, zanim będzie można je zainstalować jako podłogę. Substancje chemiczne, które nadają PCW niezbędną elastyczność i miękkość nazywane są "plastyfikatorami". Ftalany (wymawiane jako Fta-late) są rodzajem plastyfikatora najczęściej stosowanym w produkcji podłóg z PVC. Pomimo ogromnej ilości badań naukowych, nadal nie ma sprawdzonej opinii ekspertów na ten temat, ale ftalany są podejrzewane o wpływ na organizm ludzki i środowisko. 

Firma PROJECT FLOORS od początku 2013 roku dobrowolnie unika stosowania plastyfikatorów zawierających ftalany. Jedną z używanych alternatyw jest Hexamoll® DINCH, który został opracowany przez BASF do zastosowań w bliskim kontakcie z ludźmi, takich jak zabawki, opakowania żywności lub produkty medyczne. Punkt menu Zrównoważony rozwój przeniesie Cię na stronę "Plastyfikatory", na której znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Czy wykładziny PCV są dopuszczalne z ekologicznego punktu widzenia?

Czy wykładziny PCV są dopuszczalne z ekologicznego punktu widzenia?

Przy zawartości ropy naftowej wynoszącej zaledwie 43%, PCW tylko w niewielkim stopniu składa się z zasobów nieodnawialnych. PVC składa się w 57% z chloru, który jest pozyskiwany z soli kamiennej i jest dostępny w dużych ilościach. Chlor jest obecny w cząsteczce PCW w wiązaniu chemicznym, które jest tak samo silne jak w soli kuchennej, której używamy na co dzień. Jest on produkowany w energooszczędnych procesach i wymaga znacznie mniej energii niż wiele alternatywnych produktów. Długi okres użytkowania przy niskich wymaganiach konserwacyjnych również przyczynia się do dobrego ogólnego bilansu energii wykorzystywanej do produkcji i użytkowania wykładzin podłogowych z PCW. (Źródło: FEB)

Jakiej gwarancji udzielacie na swoje produkty?

Jakiej gwarancji udzielacie na swoje produkty?

Na życzenie możemy udzielić gwarancji do 20 lat na konkretne obiekty, w zależności od obszaru zastosowania i użytego produktu.

Czy Twoje wykładziny podłogowe nadają się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym?

Czy Twoje wykładziny podłogowe nadają się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym?

Tak, wszystkie kolekcje nadają się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym do temperatury podłogi 28°C.

A co z odpornością na poślizg Twoich podłóg?

A co z odpornością na poślizg Twoich podłóg?

Wszystkie produkty w kolekcjach mają odporność na poślizg co najmniej R9, wiele także R10 ex works. Należy jednak pamiętać, że podwyższona odporność na poślizg zgodnie z rozporządzeniem BG 181 jest wymagana tylko w niektórych obszarach umownych, a mianowicie tam, gdzie podłogi mają kontakt z substancjami sprzyjającymi poślizgowi, czyli tam, gdzie należy zakładać ryzyko poślizgu.