We hechten veel belang aan de veiligheid voor het milieu van al haar producten en processen.

Met de certificering van onze productie-installaties in overeenstemming met het belangrijkste milieumanagementsysteem wereldwijd (ISO 14001:2004) hebben wij toegezegd rekening te houden met milieukwesties en continu de milieusituatie te verbeteren bij elke zakelijke beslissing. Dit houdt bijvoorbeeld het doorgedreven gebruik van alle middelen wat betreft duurzame waardeoriëntatie, de bescherming van de water- en luchtkwaliteit en de vermindering van afval in de hele productie in. De naleving van alle eisen wordt gegarandeerd door regelmatige audits door onafhankelijke certificeringsinstanties.

De productie van onze vloerbedekking verbruikt veel minder energie dan die van veel verwante producten. Lange levenscycli en de lage onderhoudskosten bij de dagelijkse reiniging dragen ook bij aan het positieve saldo van energie die aanwezig is tijdens de productie.

Al tijdens het productieproces wordt bij PROJECT FLOORS het eigen productieafval hergebruikt. Daarom bevat het nieuw vervaardigde product al een aandeel van gemiddeld 27% aan perfect gerecycled materiaal.

Zelfs aan het einde van de nuttige levensduur versterken de vele mogelijkheden voor het recyclen het positieve ecologische resultaat. Door de samenstelling van de vloerbedekking kan verwerkt afval worden hergebruikt en daardoor worden nieuwe grondstoffen gespaard. PROJECT FLOORS ondersteunt de professionele recycling van onze producten en verpakkingen door lid te zijn van de betrokken instellingen.